Goście debaty "Jak żyć (lepiej) w Śródmieściu" w Symfonia Cafe Club podczas rozmowy

Jak żyć (lepiej) w Śródmieściu?

Rok realizacji: 2020

Finansowanie: Gmina Miasto Szczecin 

O co chodziło?
Rewitalizacja to proces, który ma służyć ożywieniu, przywróceniu do życia, wyjściu z kryzysu tzw. przestrzeni zdegradowanych. Jednocześnie, jest to proces, który pozwala na pogłębioną refleksję nad wizją osiedli, dzielnic i miast, które się mu poddaje. Działania rewitalizacyjne, realizowane obecnie w zdecydowanej większości miast w Polsce i poza nią, to coś więcej niż przebudowy, remonty, czy inwestycje. To kapitał ludzki, który później z tej infrastruktury korzysta, wypełnia skorupy brył budynków i korytarze ulic. 

Ta inicjatywa wynikła z chęci rozmowy o tym jak żyć (lepiej) w szczecińskim Śródmieściu, a także wspólnego zdobywania nowych kompetencji, które pozwalają po prostu żyć lepiej. W efekcie:

  • porozmawialiśmy o Śródmieściu podczas debaty transmitowanej online, której gośćmi byli: Daniel Wacinkiewicz (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin), dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Karolina Grochowicka (Stowarzyszenie Idee przez miasto) i Jakub Mołda (Restauracja Marshal Food) – rozmowa do obejrzenia na Facebooku tutaj (współorganizatorem rozmowy było wszczecinie.pl, a partnerem – Symfonia Cafe Club)
  • odbyło się 5 warsztatów online skupiających się na tematach związanych z zasadami 5R: refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (użyj ponownie), recycle (segreguj), rot (kompostuj), do których prowadzenia zaprosiliśmy: Adę Krawczak, Karolinę Gołębiowską, Małgorzatę Harbuz i Damiana Woźniaka
  • zrealizowaliśmy 2 spotkania online wokół książek o tematyce ekologiczno-miejskiej – jedno dla starszych szczecinian z Agnieszką Bukowską, drugie – dla młodszych – z Małgorzatą Narożną z Księgarni FiKA.