Bohaterki. Poczet postaci kobiecych w historii lokalnej

Bohaterki. Poczet postaci kobiecych w historii lokalnej

Rok realizacji: 2020

Finansowanie: Patriotyzm Jutra

O co chodziło?
Celem projektu „Bohaterki. Poczet postaci kobiecych w historii lokalnej” było wypracowanie pocztu kobiecych postaci z obszaru tzw. Ziem Zachodnich – cichych bohaterek, głośnych symboli, lokalnych społecznic i działaczek. Kobiet, które inspirują i mogą być wzorem do naśladowania, a jednak lokalna pamięć o nich zdaje się zacierać.
Możecie zapytać: dlaczego skupiamy się na kobietach? Dlatego, że brakowało nam podobnej inicjatywy, której celem jest odkrywanie lokalnej historii (także kobiecej) i refleksja nad pojęciem bohaterstwa. Dlatego, że uważamy, iż ważne dla społeczności jest, by w jej opowieści reprezentacje miały wszystkie grupy. Dlatego, że tak mało w Szczecinie jest ulic, których patronkami są szczecińskie bohaterki, choć było i jest ich wiele. Inspirowały nas szczególnie: Janina Szczerska, Helunia Kurcyusz, Krystyna Łyczywek, Leonia Chmielnik i Anna Paszkiewicz.
W ramach projektu powstały dwa efekty materialne – mozaika BOHATERKI przy ul. Mikołajczyka (w okolicach bloku nr 14) i publikacja dla animatorów, pedagogów i rodziców pt. „Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach” (dostępna do pobrania tutaj – korzystajcie!). Zaprosiliśmy też mieszkańców do zwiedzania Szczecina śladem kobiet z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem, a także do udziału w rodzinnej grze miejskiej, która odbyła się w ramach Święta Śródmieścia 2020.