Dzieci, młodzież i dorośli podczas warsztatów komiksowych z Wojciechem Ciesielskim

Obrazkowe miasto

Rok realizacji: 2020

Finansowanie: mikrodotacje (Gmina Miasto Szczecin / operator programu: Fundacja Sektor 3)

O co chodziło?
W OSWAJANIU SZTUKI od lat skupiamy naszą uwagę na Szczecinie i wykorzystaniu kultury/sztuki do działań aktywizujących jego społeczności lokalne w szerokim zakresie, zauważając rosnącą potrzebę łączenia tych dwóch światów i umożliwienie przechodzenia z roli „sprzyjającego obserwatora” do „aktywnego uczestnika”: w obiegu kultury, w życiu miasta, w aktywności społeczno- obywatelskiej. Jeszcze większa siła aktywizacji leży w realnym zaangażowaniu odbiorców. 

W tym projekcie sięgnęliśmy po komiks jako medium. Miłośników tej literatury zaprosiliśmy do podjęcia wyzwania – międzypokoleniowa grupa rysowników-amatorów tworzyła własne komiksy inspirowane Szczecinem. Wzięli oni udział w warsztatach prowadzonych przez Wojciecha Ciesielskiego – autora komiksów, historyka sztuki, szczecinianina. Efektem były trzy mini wystawy komiksów dostępne do oglądania w przestrzeni miejskiej, a dokładnie w GALERIACH [od] ULICY, czyli dawnych witrynach sklepów piwnicznych, zamienionych w przestrzenie ekspozycyjne – przy ul. Rayskiego 23 i Jagiellońskiej 91.