Jak rozwijać się będzie przestrzeń Śródmieścia? | mals zaprasza [online]

Zapraszamy na spotkanie online w ramach ŚRODKOWEJ małej akademii liderów społecznych (mals), które poświęcone będzie temu, jak my, mieszkańcy, możemy wpłynąć na te plany – to w końcu właśnie nam mają one służyć.

Do 19 kwietnia br. trwają konsultacje społeczne projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin”. Dokument ten ma patrzeć w przyszłość i określać kierunki, w jakich rozwijać się będzie miasto i jego poszczególne jednostki – osiedla, również te objęte obecnie programem rewitalizacji tj. Centrum, Śródmieście Zachód i Turzyn, przez kolejne 30 lat.

Zapraszamy na spotkanie online w ramach ŚRODKOWEJ małej akademii liderów społecznych (mals), które poświęcone będzie temu, jak my, mieszkańcy, możemy wpłynąć na te plany – to w końcu właśnie nam mają one służyć. W naszym wspólnym imieniu będziemy pytać, czym jest Studium, czym się różni od innych dokumentów planistycznych oraz jak wyglądały prace nad jego projektem. Jako że serce bije nam mocniej dla Śródmieścia, będziemy rozmawiać o tym, co przewiduje dla obszaru rewitalizacji i jak łączy się z innymi dokumentami strategicznymi Miasta Szczecin. Wreszcie dowiemy się, jak wygląda proces konsultacji i jakie będą jego kolejne etapy oraz jak możemy później monitorować poprawność realizacji przyjętych założeń. Uff, to będzie ciekawe spotkanie!

Naszą gościnią będzie Magdalena Zienko-Göçmenler – urbanistka, projektantka, zastępca w zespole Generalnego Projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin, członkini zespołu redakcyjnego Studium. Z kolei Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin to jednostka podległa Prezydentowi Miasta, której zadaniem jest głównie tworzenie dokumentów planistycznych dla miasta, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie opinii.

Spotykamy się online już 8 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 na profilu ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Spotkanie poprowadzi Paulina Stok-Stocka ze ŚRODKA. Udział bezpłatny.

Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją lub przesyłania ich do nas z wyprzedzeniem na adres: srodek@oswajaniesztuki.pl. Wydarzenie na Facebooku tutaj.
.
.
.
SKĄD ŚRODKI?
Działanie jest realizowane w ramach projektu „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022″, koordynowanego przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i współfinansowanego przez Miasto Szczecin w związku z projektem pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.