Jak organizować wydarzenia dostępne dla wszystkich? | mals zaprasza [online]

Coraz więcej instytucji i organizacji obejmuje ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planując działania – również te lokalne, w najbliższym sąsiedztwie – powinniśmy zastanawiać się, jak umożliwić w nich udział różnym grupom społecznym. Jak?

Zapraszamy na spotkanie małej akademii liderów społecznych online! Porozmawiamy o tym, czym jest dostępność i kim są osoby ze szczególnymi potrzebami. Poszukamy dobrych praktyk w zakresie zapewniania dostępności i wspólnie zastanowimy się nad tym, jak sprawiać, by w wydarzeniach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy.

Naszymi gościniami będą:
Anna Rutkowska – od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, najpierw jako bibliotekarka, kierowniczka filii nr 28, a obecnie kierowniczka Działu Promocji w MBP. Koordynowała projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączały osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w działania kulturalne. Od trzech lat zajmuje się także koordynacją wolontariatu seniorów w MBP. Prowadzi warsztaty i szkolenia, również online, przygotowujące bibliotekarzy do obsługi czytelników niedowidzących, i do włączania i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku w życie kulturalne oraz warsztaty z dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-kulturalnej bibliotek. W 2020 r. ukończyła cykl szkoleń i otrzymała certyfikat „Rzecznika dostępności w bibliotece”. Jest koordynatorką dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Bibliotekarz Roku województwa zachodniopomorskiego za 2020 rok.
Katarzyna Wronowska-Białecka – wieloletnia praktyczka w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, zajmująca się szeroko rozumianą dostępnością, zarówno w obszarze architektonicznym jak również dostępnością w edukacji czy pracy. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością psychiczną, niepełnosprawnością intelektualna oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania dostępnością.

Spotkanie odbędzie się w formie online już 21 grudnia 2021 (wtorek) o godz. 18.00 na profilu ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego [link tutaj]. Publiczność – jak zawsze – będzie mogła zadawać pytania naszym gościom. Rozmowę poprowadzi Paulina Stok-Stocka, wiceprezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI.
.
.
.
SKĄD ŚRODKI?
Działanie jest realizowane w ramach projektu „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022″, koordynowanego przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i współfinansowanego przez Miasto Szczecin w związku z projektem pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.