O nas

Ludzie stojący na ulicy Rayskiego podczas Święta Śródmieścia 2020

Cześć, tu OSWAJANIE SZTUKI.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które tworzą praktycy kultury zakochani w swoim mieście. A dokładniej: w Szczecinie. To tutaj koncentrujemy nasze działania, wierząc, że jeśli czegoś nam brakuje, sami możemy to stworzyć. Opowiadamy miasto, współtworzymy je, wspieramy lokalnych liderów.

OSWAJANIE SZTUKI powstało w 2009 roku z inicjatywy artystów i edukatorów, Marii Stafyniak i Pawła Kuli. W 2017 roku, po kilku latach hibernacji, wróciliśmy z przytupem. Od tego czasu prowadzimy ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Wierzymy w miasto, w ludzką energię, a także w to, że podwórka to naturalne miejsca spotkań. Kultura i sztuka to dla nas narzędzia i preteksty do spotkania, a wszystko, co robimy staramy się „szyć na miarę” opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych członkiń i członków (tacy młodzi wcale nie jesteśmy!). Chcemy robić to, co piękne, dobre i potrzebne  – jeśli masz podobnie, odezwij się!

Chcesz zapoznać się z naszymi projektami i działaniami? Zajrzyj tutaj.

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj tutaj.

Zarząd Stowarzyszenia:

Paulina Stok-Stocka – prezeska
Menedżerka projektów, animatorka kultury, fundraiserka. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, a także studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Posiada Certyfikat z zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2® PRINCE2® Foundation. Ukończyła również szkolenia z zakresu Podstaw fundraisingu, Podstaw CSR oraz Sponsoringu kultury i sztuki, a także kurs Profesjonalny menedżer w NGO w Collegium Civitas. Od 2010 roku współpracuje ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze kultury. Inicjatorka i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych, animacyjnych i artystycznych. W latach 2014-2020 pracowała w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisku głównego specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Obecnie doradczyni kluczowa w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania źródeł finansowania projektów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych, zarówno miękkie jak i inwestycyjne. Doradza podmiotom, organizacjom i grupom nieformalnym w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy i przygotowaniu wniosków. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium z zakresu zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Marcin Chruśliński – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna:

Anna Biały
Menedżerka projektów i animatorka kultury. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki US i Kulturoznawstwa US. Stypendystka Ministra Kultury i Edukacji Narodowej, zrealizowała projekt twórczych działań dziewcząt. Przez cztery lata kierowała szczecińskim oddziałem Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, realizując projekty o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Aktywna Książka w Szczecinie, Forum Młodzieży i Nordic Cross Point – Szczecińskie Spotkania ze Skandynawią). Aktywna w sektorze pozarządowym: prezeska Stowarzyszenia POLITES, pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu. Współpracuje z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, koordynując projekty związane z muzyką tradycyjną, działania edukacyjne dla dzieci (warsztaty w Saloniku wiolinowym, projekt „Limuzy(n)ką do Filharmonii”). Prowadzi działalność Biały ołówek, w ramach której realizuje projekty kulturalne i działania z obszaru twórczej edukacji. Od kilku lat, w ramach działalności Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, realizuje działania kulturalne i edukacyjne na podwórkach, m.in. Chodźmy na plac zabaw, Szczęścia w brud, czy Wędrujące pudło – mobilny plac zabaw.
www.fb.com/BialyOlowek

Zuzanna Waligórska

Osoby członkowskie:

Grażyna Iłowiecka

Ada Krawczak
Projektantka graficzna, animatorka kultury. Od 2015 działa we własnym studio projektowym Lines&Dots, współpracując z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w Szczecinie. W Stowarzyszeniu OSWAJANIE SZTUKI współtworzy miejskie działania społeczne i artystyczne, zaś w swoich projektach skupia się głównie na przestrzeni publicznej i półpublicznej miasta. Od 2020 jest wykładowczynią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
www.fb.com/linesdotsstudio

Krzysztof Lichtblau

Tomasz Midzio
Rzemieślnik, współtwórca szczecińskich mozaik.
www.instagram.com/w_trakcie_budowy

Grzegorz Piaseczny

Kinga Rabińska
Animatorka i organizatorka kultury. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 roku współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 współtworzy ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Pomysłodawczyni i realizatorka dziesiątek projektów o charakterze kulturalnym i kulturalno-społecznym, a także programów dla aktywnych, jak np. programu dotacyjnego mikrogranTY dla NGO-sów i grup nieformalnych w INKU. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [od] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej (do 2021). Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej, w tym ostatniej pt. „Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach” (2020). Fascynuje ją relacja człowiek-miasto, serce bije mocniej na myśl o meandrach lokalnej przeszłości.

Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie „Oswajanie miasta”

adres rejestrowy:
ul. Małopolska 51/12
70-514 Szczecin

KRS 0000334422
NIP 8513104157
REGON 320746430

kontakt@oswajaniemiasta.pl

tab4 content