O nas

Ludzie stojący na ulicy Rayskiego podczas Święta Śródmieścia 2020

Cześć, tu OSWAJANIE SZTUKI.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które tworzą praktycy kultury zakochani w swoim mieście. A dokładniej: w Szczecinie. To tutaj koncentrujemy nasze działania, wierząc, że jeśli czegoś nam brakuje, sami możemy to stworzyć. Opowiadamy miasto, współtworzymy je, wspieramy lokalnych liderów.

OSWAJANIE SZTUKI powstało w 2009 roku z inicjatywy artystów i edukatorów, Marii Stafyniak i Pawła Kuli. W 2017 roku, po kilku latach hibernacji, wróciliśmy z przytupem. Od tego czasu prowadzimy ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Wierzymy w miasto, w ludzką energię, a także w to, że podwórka to naturalne miejsca spotkań. Kultura i sztuka to dla nas narzędzia i preteksty do spotkania, a wszystko, co robimy staramy się „szyć na miarę” opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych członkiń i członków (tacy młodzi wcale nie jesteśmy!). Chcemy robić to, co piękne, dobre i potrzebne  – jeśli masz podobnie, odezwij się!

Chcesz zapoznać się z naszymi projektami i działaniami? Zajrzyj tutaj.

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj tutaj.

Zarząd Stowarzyszenia:

Kinga Rabińska – Prezeska
Animatorka i organizatorka kultury. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 roku współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 współtworzy ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Pomysłodawczyni i realizatorka dziesiątek projektów o charakterze kulturalnym i kulturalno-społecznym, a także programów dla aktywnych, jak np. programu dotacyjnego mikrogranTY dla NGO-sów i grup nieformalnych w INKU. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [od] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej (do 2021). Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej, w tym ostatniej pt. „Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach” (2020). Fascynuje ją relacja człowiek-miasto, serce bije mocniej na myśl o meandrach lokalnej przeszłości.

Paulina Stok-Stocka – Wiceprezeska
Menedżerka projektów, animatorka kultury, fundraiserka. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, a także studiów podyplomowych „MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Posiada Certyfikat z zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2® PRINCE2® Foundation. Ukończyła również szkolenia z zakresu Podstaw fundraisingu, Podstaw CSR oraz Sponsoringu kultury i sztuki, a także kurs Profesjonalny menedżer w NGO w Collegium Civitas. Od 2010 roku współpracuje ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze kultury. Inicjatorka i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych, animacyjnych i artystycznych. W latach 2014-2020 pracowała w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisku głównego specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Obecnie doradczyni kluczowa w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania źródeł finansowania projektów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych, zarówno miękkie jak i inwestycyjne. Doradza podmiotom, organizacjom i grupom nieformalnym w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy i przygotowaniu wniosków. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium z zakresu zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Maria Stafyniak – Wiceprezeska
Urodzona w 1983 roku artystka wizualna, animatorka kultury i artedukatorka. W obszarze sztuki bada język współczesnej kultury.
Prowadzi autorskie warsztaty dotyczące języka sztuki. Do pracy edukacyjnej inspiruje się również praktyką jogą, uważnością i NVC (Porozumieniem bez Przemocy). Współzałożycielka Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki i Rezerwatu Idei, których głównym celem jest edukacja poprzez sztukę i demokratyzacja kreatywności. Autorka publikacji dla artedukatorów i nauczycieli. Absolwentka ASP w Poznaniu. Mieszka w Szczecinie.
www.rezerwat-idei.blogspot.com

Komisja Rewizyjna:

Anna Biały
Menedżerka projektów i animatorka kultury. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki US i Kulturoznawstwa US. Stypendystka Ministra Kultury i Edukacji Narodowej, zrealizowała projekt twórczych działań dziewcząt. Przez cztery lata kierowała szczecińskim oddziałem Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, realizując projekty o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Aktywna Książka w Szczecinie, Forum Młodzieży i Nordic Cross Point – Szczecińskie Spotkania ze Skandynawią). Aktywna w sektorze pozarządowym: prezeska Stowarzyszenia POLITES, pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu. Współpracuje z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, koordynując projekty związane z muzyką tradycyjną, działania edukacyjne dla dzieci (warsztaty w Saloniku wiolinowym, projekt „Limuzy(n)ką do Filharmonii”). Prowadzi działalność Biały ołówek, w ramach której realizuje projekty kulturalne i działania z obszaru twórczej edukacji. Od kilku lat, w ramach działalności Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, realizuje działania kulturalne i edukacyjne na podwórkach, m.in. Chodźmy na plac zabaw, Szczęścia w brud, czy Wędrujące pudło – mobilny plac zabaw.
www.fb.com/BialyOlowek

Ada Krawczak
Projektantka graficzna, animatorka kultury. Od 2015 działa we własnym studio projektowym Lines&Dots, współpracując z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w Szczecinie. W Stowarzyszeniu OSWAJANIE SZTUKI współtworzy miejskie działania społeczne i artystyczne, zaś w swoich projektach skupia się głównie na przestrzeni publicznej i półpublicznej miasta. Od 2020 jest wykładowczynią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
www.fb.com/linesdotsstudio

Członkinie i Członkowie:

Agata Adamowicz

Małgorzata Goliszewska
Urodzona w 1985 roku w Szczecinie. Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie i Szkoły Wajdy w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tworzy projekty na styku sztuki współczesnej i dokumentu, korzystając z medium filmu dokumentalnego, wideo, performansu, tekstu, dźwięku, instalacji. Zadebiutowała w 2010 roku filmem Ubierz mnie. Często jej życie prywatne miesza się z pracą twórczą, a ważnym wątkiem jej prac są relacje międzyludzkie – towarzyskie, społeczne czy rodzinne – oraz ich wielopoziomowość i niejedoznaczność. Założycielka (nieistniejących już) grupy artystycznej MIŁOŚĆ i rezydencji artystycznej ŁÓŻKO. Wraz z Katarzyną Mateją wyreżyserowały jeden z najlepszych polskich filmów dokumentalnych ostatnich lat – „Lekcja miłości” powstała dla HBO. Mieszka i pracuje w Szczecinie.

Aleksandra Grzesiek

Tomasz Midzio
Rzemieślnik, współtwórca szczecińskich mozaik.
www.instagram.com/w_trakcie_budowy

Grażyna Iłowiecka

Paweł Kula
Konstruuje zabawki optyczne i prymitywne urządzenia do fotografowania. Używa nietypowych materiałów światłoczułych: roślin, luminoforów, własnej skóry. Jest współtwórcą techniki solarigrafii – metody pozwalającej na ekstremalnie długie naświetlanie zdjęć. Projektuje działania edukacyjne dla instytucji kultury, szkół i galerii wykorzystujące elementy sztuk wizualnych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki oraz kolektywu Rezerwat Idei. Członek zespołu Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Absolwent fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie doktorant UAP, a od 2014 wykładowca na Akademii Sztuki w Szczecinie. Mieszka w Szczecinie.
www.rezerwat-idei.blogspot.com

Martyna Pazera
Graficzka, plakacistka, trochę wolny ptak, a trochę mamarak. Mieszka w Starogardzie Gdańskim i tworzy we Wspólnej Pracowni. Lubi niczego nie marnować, dlatego wzięła się za opowiadanie zapomnianych legend i robienie papieru ze śmieci.
www.pazeraprojektuje.pl

Grzegorz Piaseczny
Zuza Waligórska

Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OSWAJANIE SZTUKI

siedziba:
ul. Nieduża 28/5
71-531 Szczecin

adres korespondencyjny:
INKU Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

KRS 0000334422
NIP 8513104157
REGON 320746430

kontakt@oswajaniesztuki.pl

tab4 content