Gościni spotkania Anna Suchocka, portret

Zmiany w Śródmieściu a epidemia – wnioski z badań społecznych | mals zaprasza [online]

Zapraszamy na spotkanie online z cyklu „mała akademia liderów społecznych”. Będziemy mówić o pewnej diagnozie, pewnej pandemii i pewnym Śródmieściu… Gościnią będzie Anna Suchocka.

Jesienią 2020 roku, podczas drugiej fali pandemii Gmina Miasto Szczecin ogłosiła konkurs na realizację diagnozy aktualnych i przyszłych skutków epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Oprócz diagnozy celem było też niejako przetestowanie innych form działań animacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Diagnoza dostępna jest tutaj.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej. Na czym polegało badanie? Jakie wnioski z niego wyprowadzono? Jakie działania animacyjne w Śródmieściu testowano przy okazji prowadzenia badań? No i wreszcie, jak żyć w trakcie/po pandemii w kontekście działań skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji?

Naszą gościnią będzie jedna z autorek opracowania – Anna Suchocka. Absolwentka filozofii, doktorantka ekonomii, specjalista ds. strategii rozwoju w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a także mieszkanka Śródmieścia.

Spotykamy się online już 24 marca (środa) o godz. 18.00 na profilu ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Spotkanie poprowadzi Paulina Stok-Stocka ze ŚRODKA. Udział oczywiście bezpłatny, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją!

Wydarzenia na Facebooku tutaj.
.
.
.
Działanie jest realizowane w ramach projektu „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022″, koordynowanego przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i współfinansowanego przez Miasto Szczecin w związku z projektem pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.