Grzegorz Wojtkun

O książce „Wielka Szczecińska Przestrzeń. Geneza i tło” | miastoteka zaprasza [online]

Zapraszamy na spotkanie wokół niezwykłej publikacji, będącej podsumowaniem wieloletnich badań dot. rozwoju architektonicznego i przedwojennego Szczecina.

U podstaw powstania idei Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni legło zatem dążenie włodarzy stolicy pomorskiej do uczynienia jej nowoczesną aglomeracją. W ten sposób powstałaby możliwość podjęcia na obszarze Szczecina działań architektonicznych i urbanistycznych o odległym horyzoncie czasowym, a w szczególności zapanowania nad żywiołowo przebiegającymi procesami osadniczymi na terenach podmiejskich. Akcentowano przy tym miastotwórczy aspekt mieszkalnictwa oraz unikalne cechy szczecińskiego układu zieleni. Utworzenie Wielkiego Szczecina pozwoliłoby tym samym zmniejszyć w nim gęstość zaludnienia oraz gęstość mieszkaniową, choć doszłoby wówczas również do zmniejszenia miejskiego obszaru zieleni per capita.
Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, „Wielka Szczecińska Przestrzeń. Geneza i tło”

Zapraszamy na spotkanie wokół niezwykłej publikacji, będącej podsumowaniem wieloletnich badań dot. rozwoju architektonicznego i przedwojennego Szczecina. Co kryje się za sformułowaniem „Wielka Szczecińska Przestrzeń”? Co możemy odczytać z miejskiej różnorodności architektonicznej? Czy naga cegła była ważna dla narodowego socjalizmu? Wreszcie – co mieści się w głębokim worze z etykietą „poniemieckie”?

Gościem będzie autor książki, prof. nzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, dziekan Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Urodzony i wykształcony w Szczecinie. Czynny zawodowo architekt. Dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka obejmuje publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zarówno książkowe, jak i nieksiążkowe. Prowadzi badania z zakresu rozwoju mieszkalnictwa w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących sposobów kształtowania środowiska zamieszkania człowieka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Architektury oraz na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie. Prodziekan ds. nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz na kierunku Wzornictwo na Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a następnie ZUT w Szczecinie (2008–2012). Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Bioarchitektura (od 1996). Opiekun naukowy dyplomantów studiów stacjonarnych I i II stopnia, drugiego stopnia studiów niestacjonarnych oraz promotor na studiach trzeciego stopnia.

Spotykamy się online już 30 marca (wtorek) o godz. 18.00 na profilu ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Spotkanie poprowadzi Kinga Rabińska ze ŚRODKA. Udział bezpłatny, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją! Można też wysłać je do nas wcześniej na adres: srodek@oswajaniesztuki.pl. Wydarzenie na Facebooku tutaj. Do zobaczenia!
.
.
.
SKĄD ŚRODKI?
Działanie jest realizowane w ramach projektu „ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji 2021-2022″, koordynowanego przez Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI i współfinansowanego przez Miasto Szczecin w związku z projektem pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.